• Litwa
  • 7 maja, 2018 6:02

W rankingu krajów postsowieckich Litwa druga po Estonii

Litwa pod względem swojej "zachodniości" zajmuje drugie miejsce wśród krajów posowieckich - ogłosiło amerykańskie centrum strategiczne StrategEast.

BNS
W rankingu krajów postsowieckich Litwa druga po Estonii

Fot. Joanna Bożerodska

Estonia w tym zestawieniu uzyskała 93 punkty na 100, Litwa – 85. Trzecie miejsce zajęła Łotwa z 82 punktami.

Za najmniej zachodnie posowieckie państwa zostały uznane Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan, które zebrały odpowiednio 29,19 i 17 punktów.

Twórcy indeksu biorą pod uwagę zgodność ze standardami europejskimi sytuacji politycznej, gospodarczej, prawnej, kulturowej oraz stylu życia we wszystkich krajach.

Każda kategoria jest rozbita na kilka mniejszych, w których oceniane jest, na przykład, prozachodnie nastawienie partii politycznych, niezawisłość sądów, środowisko biznesu, zachodnie inwestycje, rozpowszechnienie zachodnich marek i smartfonów i inne czynniki.

Estonia wyprzedziła Litwę niemal we wszystkich kategoriach.

PODCASTY I GALERIE