• Litwa
  • 5 grudnia, 2016 11:50

W programie rządu – sprzedaż alkoholu od 20 roku życia

Sprzedaż mocnego alkoholu wyłącznie po ukończeniu 20 roku życia, oznaczanie używek z powodu wyrządzanej przez nie szkody, zakaz reklamu alkoholu i tytoniu, specjalizowane sklepy - te i inne środki walki z alkoholizmem i paleniem są przewidziane w programie przyszłego rządu.

BNS
W programie rządu – sprzedaż alkoholu od 20 roku życia

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

„Spożywanie napojów alkoholowych i tytoniu to dwa z czterech podstawowych czynników ryzyka dla zdrowia, które przyczyniają się do pojawienia się części przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. Dlatego kontroli tych czynników ryzyka każdy odpowiedzialny rząd powinien poświęcić szczególną uwagę” – napisano w ogłoszonym w poniedziałek programie XVII rządu.

Program przewiduje także ograniczenie dostępności alkoholu, toteż sprzedaż napojów alkoholowych będzie dozwolona tylko w specjalizowanych sklepach. Ich liczba będzie ustalana zależnie od liczby mieszkańców.

„Jeżeli ten środek nie da pożądanych wyników, będziemy rozważali możliwość przeniesienia handlu alkoholem do państwowej sieci monopolowej” – czytamy w dokumencie.

Wśród przewidzianych środków jest też ograniczenie sprzedaży i spożywania alkoholu dla osób poniżej 20 roku życia, ograniczenie nocnego handlu alkoholem i zmniejszanie liczby miejsc sprzedaży.

Energetyka: Więcej uwagi dla odnawialnych źródeł energii

W dziedzinie energetyki nowy rząd planuje najwięcej uwagi poświęcić odnawialnym źródłom energii oraz synchronizacji sieci elektrycznych z Europą Zachodnią. Program rządu zakłada zmniejszenie importu energii elektrycznej i zwiększenie wewnętrznej produkcji energii. Ministrowie planują też rozwijać energetykę wietrzną na lądzie i na morzu, nie zwiększając przy tym opłat dla mieszkańców.

W sprawie budowy elektrowni wiatrowych na morzu Bałtyckim, decyzje mają być podjęte do 2020 roku. Wcześniej Związek Chłopów i Zielonych krytycznie wypowiadał się w sprawie budowanej w Wilnie elektrowni kogeneracyjnej. Jednak z programu rządu wynika, że lokalne odnawialne zasoby energii będą wykorzystywane do produkcji prądu i ciepła, a w Wilnie i Kownie będą budowane elektrownie kogeneracyjne.

System podatkowy: Bez konkretów

W swoim programie rząd deklaruje także przekszałcenie systemów podatkowych i emerytalnych oraz ulepszenie ich administrowania, mówi się o dążeniu do „prostszego, bardziej jasnego i przejrzystego systemu podatkowego”, ale nie wymienia sie konkretnych środków.

Przyszły rząd wspomina o konieczności zmniejszania możliwości płac „w kopertach”, zwiększaniu przejrzystości całego systemu i zachęcie do płacenia podatków. W dokumencie czytamy między innymi, że zostanie rozważona możliwość połączenia podatków płaconych przez pracodawcę i pracownika, zwiększając motywację legalnego zatrudnienia.

W programie rządu nie ma informacji o konkretnych zmianach taryf podatkowych. Wprowadzenie podatku progresywnego również jest wspomniane tylko w kontekście długoterminowych zmian.

Nowy rząd chce, aby osoby skazane za przestępstwa powiązane z korupcja, nie mogły piastować państwowych stanowisk.

„Chcemy, aby osoby skazane za przestępstwa korupcyjne, chociażby przez dziesięć lat nie mogły piastować stanowisk publicznych. W dostępie publicznym mają pojawić się również listy takich osób” – napisano w programie.

PODCASTY I GALERIE