• Litwa
  • 5 grudnia, 2016 9:19

W podróż po Litwie wyrusza mobilna Szkoła Technologii

Dzisiaj w podróż po kraju wyrusza Szkoła Technologii na Kołach - to autobus wyposażony w innowacyjny sprzęt technologiczny oraz nauczania inżynieryjnego. Będzie to okazja zapoznania ze współczenymi technologiami, które są stosowane w kształceniu zawodowym. Jako pierwsi zapoznają się dzisiaj z nimi uczniowie Wilna.

zw.lt
W podróż po Litwie wyrusza mobilna Szkoła Technologii

Fot. smm.lt

Jutro autobus pojedzie do Olity. W środe zatrzyma sie w Kownie, w czwartek w Poniewieżu, w piątek w Szawlach.

W ten sposób na Litwie będzie obchodzony Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej, instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktu i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

PODCASTY I GALERIE