• Litwa
  • 14 września, 2020 9:03

W planach surowsze przepisy o hodowli zwierząt, w tym kary za okrutne traktowanie

W związku z oburzeniem opinii publicznej wobec warunków, w jakich trzymane są zwierzęta przeznaczone na hodowlę, parlamentarzyści zainicjowali poprawki proponujące surowsze przepisy dotyczące hodowli zwierząt i kar za okrucieństwo wobec nich.

BNS
W planach surowsze przepisy o hodowli zwierząt, w tym kary za okrutne traktowanie

Fot. Markus Winkler/Unsplash

Virginia Vingrienė zasugerowała, aby wszystkie zwierzęta wykorzystywane do celów hodowlanych posiadały mikroczipy i były zarejestrowane, a hodowcy co sześć miesięcy dostarczali informacje o wszystkich zwierzętach wykorzystywanych do dalszego rozmnażania. Pojęcie hodowli zwierząt domowych obejmowałoby również samce wykorzystywane do zapładniania samic.

Rozmnażanie zwierząt byłoby objęte artykułem kodeksu wykroczeń administracyjnych o nielegalnym zaangażowaniu w działalność handlową, gospodarczą, finansową lub zawodową, oraz zapewniona byłaby możliwość konfiskaty zwierząt wykorzystywanych w hodowli i ich potomstwa. Jarmarki zewnętrzne i targowiska wprowadziłyby zakaz handlu zwierzętami.

Kodeks karny zostałby również uzupełniony tak, aby karane były osoby nie tylko dopuszczające się okrutnego traktowania zwierząt, ale także osoby, które zataiły takie traktowanie lub zaniedbały obowiązek kontroli.

V. Vingrienė stwierdziła w uzasadnieniu nowelizacji, że zapisy te zapewnią „nie tylko teoretyczną, ale także praktyczną realizację norm zakazujących okrutnego traktowania zwierząt i zapobiegających tworzeniu nielegalnych lęgowisk”.

Konserwatyści Laurynas Kasčiūnas i Aistė Gedvilienė zaproponowali zmiany w kodeksie karnym, zgodnie z którymi maksymalna kara dla osoby, która okrutnie potraktowała zwierzę, torturowała je, doprowadzając do jego śmierci lub kalectwa, wzrosłaby z jednego do dwóch lat.

Osoba taka miałaby zakaz nabywania i hodowli jakiegokolwiek zwierzęcia w stałym miejscu zamieszkania przez trzy do pięciu lat.

Policja prowadzi obecnie co najmniej pięć dochodzeń przedprocesowych w sprawie okrucieństwa wobec zwierząt. Martwe, kalekie zwierzęta znaleziono w kilku nielegalnych hodowlach, a około półtora stu zwierząt przekazano do organizacji opiekuńczych.

PODCASTY I GALERIE