• Litwa
  • 10 lipca, 2014 17:59

W paszporcie można będzie wpisać narodowość

Sejm zezwolił na wpisanie do paszportu – na życzenie obywatela – jego narodowości.

BNS
W paszporcie można będzie wpisać narodowość

Fot. zw.lt

W czwartek przyjęta została odpowiednia poprawka do Ustawy o paszporcie, która wejdzie w życie od następnego roku. „Za” głosowało 56 posłów, 11 było przeciwko, 24 wstrzymało się od głosu.

Przesunięcie wejścia w życie poprawki zaproponował rząd, argumentując to motywami technicznymi.

Według wstępnych obliczeń, na zmianę systemu wpisów do paszportów potrzeba będzie około 100 tys. litów bez VAT.

Narodowość można będzie wpisać tylko w paszporcie. Nie dotyczy to karty tożsamości. Obecnie ani w jednym, ani w drugim dokumencie narodowość nie jest wpisywana.

PODCASTY I GALERIE