• Litwa
  • 7 czerwca, 2013 16:45

W następnym sezonie grzewczym – ceny w dół. Nowe prognozy

W następnym sezonie grzewczym cena dostarczanego w sposób scentralizowany ciepła w całym kraju średnio ma być nieco mniejsza niż w minionym, prognozuje Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki.

delfi.lt
W następnym sezonie grzewczym – ceny w dół. Nowe prognozy

Cena ogrzewania najbardziej spadnie w Oniksztach o 14,5 proc., Kownie – 14,1 proc. i w Wilnie – 8,9 proc.

Niestety mieszkańcy Malat będą musieli zapłacić za ogrzewanie o 6,2 proc. więcej, podobnie jak mieszkańcy Możejek – o 5,2 proc.

Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki przedstawiła swoje obliczenia na podstawie inwestycji przedsiębiorstw oraz prognozowanej ceny gazu i innego paliwa.

Prognozuje się, że w sezonie grzewczym 2013-2014 średnia cena odgrzewania na Litwie będzie o 6,6 proc. mniejsza niż sezonie ubiegłym.

PODCASTY I GALERIE