• Litwa
  • 12 stycznia, 2019 6:02

W maju wybierzemy 11 litewskich europosłów

W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Będziemy wybierać 11 europosłów reprezentujących Litwę.

zw.lt
W maju wybierzemy 11 litewskich europosłów

Fot. PAP/EPA

Ogółem w PE zasiada ponad 751 posłów, natomiast ze względu na odejście 73 posłów brytyjskich, ich liczba się z mniejszy do 705, począwszy od wyborów w 2019 roku.

Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę polityków reprezentujących kraj w UE. Najmniej – po sześciu – mają Malta, Luksemburg, Cypr i Estonia. Najwięcej Niemcy – 96.

Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak i tak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze, ale istnieją również wspólne przepisy dla całej UE. W 2015 r. posłowie do PE zainicjowali reformę przepisów UE mającą na celu zmniejszenie obecnych nierówności między obywatelami różnych krajów UE i zwiększenie przejrzystości całego systemu. Procedura negocjacji z Radą powinna zostać sfinalizowana przed wyborami w 2019 r.

PODCASTY I GALERIE