• Litwa
  • 20 czerwca, 2014 14:30

W krajach bałtyckich zakończyły się ćwiczenia Saber Strike

Dzisiaj w trzech państwach bałtyckich oficjalnie kończą się ćwiczenia NATO Saber Strike, które były organizowane przez europejskie dowództwo US Army.  Kilka tysięcy żołnierzy szkoliło się do wspólnych działań w obronie i ataku.

BNS
W krajach bałtyckich zakończyły się ćwiczenia Saber Strike

Fot. BFL/Petras Malukas

W ramach trwających przez dwa tygodnie ćwiczeniach udział wzięło ponad 4,5 tys. żołnierzy z 10 państw. Około 2,6 tys. wojskowych ćwiczyło na Litwie, około 2 tys. na Łotwie i kilkuset w Estonii. W litewskiej części ćwiczył między innymi duński batalion zmechanizowany oraz 900 – osobowa jednostka litewska, a także Amerykanie ze składu 173. Brygady Powietrznodesantowej i jednostka Gwardii Narodowej. Warto podkreślić, że wśród sił biorących udział w manewrach na Litwie było również 150 żołnierzy polskich Wojsk Lądowych.

Ćwiczenia z serii Saber Strike organizowane są pod egidą europejskiego dowództwa US Army w państwach bałtyckich od 2011 roku. Tegoroczna edycja manewrów wyróżnia się jednak liczbą uczestników, w tym także stopniem zaangażowania sił międzynarodowych, co można wiązać z działaniami NATO podjętymi w świetle kryzysu ukraińskiego. Warto pamiętać, że w Saber Strike 2013 udział wzięło łącznie około 2000 żołnierzy, podczas gdy w bieżącym roku liczba uczestników ćwiczeń ma być ponad dwukrotnie większa (około 4800 żołnierzy). Na uwagę zasługuje także wydzielenie przez Danię batalionowej grupy bojowej, wyposażonej w czołgi podstawowe, bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone.

PODCASTY I GALERIE