• Litwa
  • 23 marca, 2019 7:01

W Kownie upamiętniono nawiązanie stosunków z Polską: Znaki pamięci są ważne dla dzisiejszych relacji

W piątek w Kownie dzięki staraniom Instytutu Polskiego w Wilnie i przychylności władz miasta odsłonięto tablicę upamiętniającą przedwojenne Poselstwo RP, które w modernistycznej kamienicy przy ulicy Kęstučio 38 - ostatnio wyremontowanej - działało od marca 1938 r. do października 1939 r.

Dominik Wilczewski

Autorem tablicy jest rzeźbiarz Jonas Venckūnas.

„Nasze narody związane są silną więzią od wieków. Dzisiaj upamiętniamy wydarzenie pozytywne, jakim było nawiązanie stosunków dyplomatycznych w 1938. Zaledwie rok później straszliwy kataklizm zniweczył całą Europę Wschodnią, a w szczególności nasze dwa państwa i na wiele lat zostaliśmy w niewoli. Tym bardziej radosna jest dzisiejsza uroczystość, kiedy możemy sobie pomyśleć, że pomimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które się działy, dzisiaj jesteśmy wolni – Polska i Litwa są wolnymi, demokratycznymi krajami, są w NATO, współpracują na rzecz naszej wolności, solidarności i bezpieczeństwa” – mówiła rozpoczynając uroczystość ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Ambasador podziękowała za aktywną współpracę władzom Kowna.

Wicemer Kowna Simonas Kairys podkreślił, że Kowno jest miastem, które ukrywa w sobie bogatą historię.

„Można tu odkryć takie zawirowania historii, takie wydarzenia, które czynią to miasto wyjątkowo ciekawym. Kowno w okresie międzywojennym było tymczasową stolicą Litwy i to właśnie tutaj były nawiązywane kontakty dyplomatyczne. Jeden po drugim upamiętniamy te obiekty i cieszę się, że doszliśmy do roku 1938, kiedy działało tu poselstwo Polski. Można patrzeć na kwestie historyczne, polityczne, ale historię zawsze tworzą ludzie. Nie zapomnijmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym Polacy byli trzecią pod względem wielkości społecznośią Kowna. Zatem takie znaki pamięci są ważne dla konstruowania dzisiejszych relacji między dwoma narodami” – zauważył Kairys. Wicemer przypomniał, że Kowno rozwija aktywną współpracę partnerską z miastami w Polsce.

Inicjatorem pojawienia się tablicy był dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

„Dzisiaj Kowno ponownie zostało miastem dyplomacji, miestem kontaktów dyplomatycznych Polski i Litwy. Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy razem – Polacy i Litwini – spotkać się i odsłonić tę tablicę pamiątkową. Zupełnie niedawno w Kownie przypomnieliśmy jeszcze jeden przykład wspólnej historii naszej narodów – to ambasador Polski w Japonii, w Związku Sowieckim, późniejszy minister spraw zagranicznych na uchodźstwie Tadeusz Romer. Dzisiaj wspólnie porozmawiamy o naszych stosunkach dyplomatycznych w okresię międzywojennym. Ten temat nie jest łatwy, jest skomplikowany, cieszę się jednak, że dzisiaj możemy spotkać się i mówić o tym bez złych emocji” – powiedział Marcin Łapczyński.

Wieczorem w Bibliotece-Muzeum Prezydenta Valdasa Adamkusa odbyła się dyskusja polskich i litewskich historyków i politologów, poświęcona polsko-litewskim stosunkom dyplomatycznym okresu międzywojennego. Szczególną uwagę poświęcono nawiązaniu oficjalnych stosunków w wyniku ultimatum 1938 r.

W trakcie dyskusji została przedstawiona specjalna dwujęzyczna publikacja „1938. Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem” autorstwa młodych historyków i politologów Simonasa Jazavity oraz Dominika Wilczewskiego. Książka opowiada o okolicznościach nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą.

„W bardzo przystępny sposób opisali polsko-litewskie relacje, które były dosyć skomplikowane, ale jednocześnie bardzo ciekawe” – ocenił dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński.

Zdaniem jednego z uczestników dyskusji, prof. Marka Kornata z Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wciąż zbyt mało się mówi o wydarzeniach okresu międzywojennego.

„Dobrze się dzieje, że tematyka ta powraca, że odbywają się na ten temat tego rodzaju dyskusje. Co najważniejsze, mają one charakter otwarty – każdy może przyjść i zadać pytanie. Dla mnie jako historyka polskiego jest to zdecydowanie pozytywne. Oby ta dyskusja historyków przełożyła się na świadomosć społeczną, na tę narrację historyczną, którą daje szkoła w obu krajach” – podkreślił prof. Marek Kornat.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej