• Litwa
  • 23 września, 2014 11:42

W Kownie o polsko-litewskich stosunkach

Z okazji 10. rocznicy śmierci Czesława Miłosza, w ubiegły piątek w Kownie na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, odbyła się konferencja pt. „Dynamika polsko-litewskich stosunków”, w której uczestniczyli eksperci z obu krajów.

zw.lt

Celem konferencji była analiza stosunków między Polską i Litwą na przestrzeni wieków. Poruszono też kwestie dotyczące mniejszości narodowych oraz wspólnych celów w polityce zagranicznej. „Zwłaszcza dotyczy to Partnerstwa Wschodniego, bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz tendencji rozwojowych Unii Europejskiej” – powiedział Mindaugas Norkevičius, kierownik międzynarodowego projektu „Dynamika polsko-litewskich stosunków”.

Ponadto przeprowadzono dyskusję pt.  „Litwa i Polska: sąsiedzi, partnerzy i przyjaciele?“, w której uczestniczyli m.in. Tomas Venclova oraz Vytautas Landsbergis. Moderatorem dyskusji był politolog Andrzej Pukszto. „W trakcie dyskusji chcieliśmy ocenić obustronne stosunki między Litwą i Polską. Omówić politykę zagraniczną obu krajów. Rozwój partnerstwa strategicznego oraz rolę kultury i mniejszości narodowych w międzypaństwowych stosunkach” – wyjaśnił Andrzej Pukszto

W trakcie konferencji została otwarta wystawa „Czesław Miłosz. Wiek poety: związki między Litwą i Polską”. Wystawę otworzyła dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner.

Organizatorem piątkowej imprezy były Klub Języka i Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, Ambasada RP na Litwie, Instytut Polski w Wilnie oraz katedry politologii i języków obcych na uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej