• Litwa
  • 14 maja, 2014 12:29

W Kłajpedzie powstał Konsulat Generalny RP

W Kłajpedzie został utworzony Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Kierować nim będzie honorowy konsul generalny. Na to stanowisko minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski powołał na okres 5 lat dotychczasowego Konsula Honorowego, Tadeusza Macioła.

zw.lt
W Kłajpedzie powstał Konsulat Generalny RP

Fot. wilno.msz.gov.pl

Zadaniem honorowego konsula generalnego jest działanie na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków oraz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowo–technicznej między Polską a Litwą oraz sprawowanie opieki nad obywatelami polskimi, przebywającym w okręgu kłajpedzkim, a także nad statkami bandery polskiej oraz ich załogami i pasażerami.

Honorowy konsul generalny zabiega także o ochronę praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym oraz propaguje turystykę do Polski.

„Nominacja ta jest w istocie podniesieniem rangi istniejącego od 10 lat Konsulatu Honorowego RP w Kłajpedzie i kierującego nim od 10 lat Konsula Tadeusza Macioła” – czytamy na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE