• Litwa
  • 11 kwietnia, 2022 17:54

W hotelu Sejmu przyjęto 61 uchodźca wojennego z Ukrainy

Sejm udostępnia wolne mieszkania w sejmowym hotelu dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

madeinvilnius.lt
W hotelu Sejmu przyjęto 61 uchodźca wojennego z Ukrainy

Fot. bns foto/Julius Kalinskas

W hotelu Sejmu przebywa obecnie 61 ofiar wojny z Ukrainy, w tym 15 rodzin z 23 dziećmi. Mieszczą 16 apartamentów w hotelu Sejmu. Według Departamentu Informacji i Komunikacji Kancelarii Sejmu w najbliższej przyszłości ofiary wojny zostaną zasiedlone w kolejnych 2 wolnych mieszkaniach.

Społeczność Kancelarii Sejmu przed zapewnieniem zakwaterowania ofiarom wojny zadbała i zapewniła podstawowe artykuły gospodarstwa domowego, przyrządy do przygotowywania posiłków i środki higieniczne.

Koszty życia ofiar w hotelu Sejmu (za zimną i ciepłą wodę, prąd, energię cieplną i media) zostaną zwrócone i opłacone przez Kancelarię Sejmu.

Uchodźcom wojennym zapewniono zakwaterowanie na 3 miesiące. Następnie termin ten może być przedłużany co 3 miesiące, nie dłużej jednak niż do 2023 r. 4 marca, o ile sytuacja nie ulegnie zmianie – do końca okresu udzielania cudzoziemcom ochrony czasowej w Republice Litewskiej, ustanowionego uchwałą Rządu.

Sejm 24 marca uchwalił zmiany w statucie Sejmu, które zdecydowały o umożliwieniu wykorzystania pustostanów w hotelu sejmowym do udzielania pomocy ofiarom wojny. Decyzję o udostępnieniu wolnych mieszkań uchodźcom wojennym z Ukrainy podejmuje Kanclerz Sejmu w trybie i na warunkach ustalonych przez Zarząd Sejmu.

PODCASTY I GALERIE