• Litwa
  • 9 czerwca, 2021 17:06

W dawnym budynku poczty głównej w Wilnie będzie działał uniwersytet ISM

ISM Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii przeprowadzi się do pomieszczeń byłego głównego urzędu poczty w Wilnie, którego właścicielem jest obecnie spółka deweloperska „Terseta” zależąca do „Lords LB Asset Management”, funduszu zarządzającego nieruchomościami.

zw.lt
W dawnym budynku poczty głównej w Wilnie będzie działał uniwersytet ISM

Poczta Główna w Wilnie

„Terseta” nabyła niedawno budynek dawnej poczty głównej mieszczącej się przy Alei Giedymina i następnie wygrała przetarg ogłoszony przez ISM na wynajem pomieszczeń dla tej uczelni.

Na powierzchni 5,4 tys. m. kw. zostaną wybudowane audytoria, biura, nowoczesna biblioteka, specjalne miejsca do nauki dla studentów oraz przestrzenie do organizacji imprez i kącik rekreacji. Dawny budynek poczty wileńskiej zostanie dostosowany do uniwersytetu, zachowując ważne szczegóły historycznego dziedzictwa i wykorzystując najnowocześniejsze technologie.

Uniwersytet ISM powstał w Kownie w 1999 roku jako pierwsza prywatna instytucja edukacji menedżerskiej na Litwie. Głównymi założycielami ISM byli Norweska Szkoła Biznesu BI oraz norweski Fundusz Rozwoju Przemysłu i Regionalnego.

Według rektora ISM Daliusa Misiūnasa głównymi kryteriami wyboru nowej siedziby uczelni były lokalizacja i funkcjonalność.

„Szukaliśmy przestrzeni, w której studenci i pracownicy naukowi byliby otoczeni społecznością biznesową, otwartą i widoczną dla społeczewństwa, a sam budynek byłby zaprojektowany tak, aby można byłoby uczyć się, pracować, tworzyć i prowadzić dialog ze społęczeństwem. Zależało nam również na tym, aby być blisko głównych punktów rozrywkowych i kulturalnych. Dawna siedziba wileńskiego Głównego Urzędu Pocztowego spełniała te kryteria – nie można już być bardziej w centrum, poczta zawsze była punktem, w którym zaczyna się miasto” – powiedział w raporcie D. Misiūnas.

Spółka „Terseta” nabyła budynek byłej poczty głównej w połowie grudnia 2020 r. Za budynek zapłaciła 11,22 mln euro.

Urząd poczty, który mieścił się w tym budynku został w lipcu ub. r. przeniesiony do nowej siedziby przy ulicy Tatarskiej.

Gmach Poczty Głównej w Wilnie jest dziełem dwóch epok – XIX-XX wieku – neorenesansu i modernizmu drugiej połowy XX wieku. Podczas przebudowy budynku w 1969 roku architekci Algimantas i Vytautas Nasvyčiai zachowali zabytkową fasadę i stworzyli wewnątrz nową przestrzeń, przystosowaną do funkcji pocztowej.

PODCASTY I GALERIE