• Litwa
  • 3 czerwca, 2021 15:05

W czasie pandemii pozostaje możliwość odroczenia płatności za usługi komunalne

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej kontynuowana jest możliwość odroczenia płatności za usługi komunalne.

zw.lt
W czasie pandemii pozostaje możliwość odroczenia płatności za usługi komunalne

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Podczas pierwszej kwarantanny ponad 25 000 mieszkańców skorzystało z takiej możliwości.

Osoby, które chcą odroczyć płatności za usługi komunalne, powinny dostarczyć firmom świadczącym dane usługi dokumenty udowadniające stratę lub zmniejszenie przychodów.

Odbiorcy energii elektrycznej i gazu, w stosunku do których nie zostało wszczęte postępowanie windykacyjne, mają możliwość odroczenia płatności o okres od 30 dni kalendarzowych do 6 miesięcy.

Odbiorcy energii cieplnej mogą również wystąpić o odroczenie płatności. Firmy zapewniają od 2 do 9 miesięcy odroczenia płatności.

Płatności za wodę pitną i ścieki można odłożyć do 3-5 miesięcy.

PODCASTY I GALERIE