• Litwa
  • 3 lipca, 2019 13:16

W ciągu roku – 30 tys. skarg do Służby Praw Dziecka

Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji poinformowała w środę, że w ciągu roku otrzymała 28,6 powiadomień o możliwych naruszeniach praw dziecka, połowa z nich potwierdziła się.

BNS
W ciągu roku – 30 tys. skarg do Służby Praw Dziecka

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Pierwszy stopień zagrożenia dla dziecka ustalono w 12,2 tys. przypadków, najwyższy stopień zagrożenia – w 1,8 tys. przypadków. Zagrożenia nie dostrzeżono w 13,4 tys. przypadków.

Pierwszy stopień zagrożenia oznacza, że zostały naruszone prawa dziecka, nie ma jednak zagrożenia dla jego zdrowia, bezpieczeństwa czy życia. Najwyższy – drugi – poziom wskazuje na zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka.

Na wniosek specjalistów służby w 1,5 tys. przypadków administracje samorządów ustanowiły tymczasową opiekę nad dziećmi.

Najwięcej powiadomień dotyczyło możliwych naruszeń praw dziecka bez przemocy, podstawowym źródłem takich wniosków była policja.

PODCASTY I GALERIE