• Litwa
  • 2 lipca, 2019 12:09

W całym kraju ogłoszono suszę hydrologiczną

Litewska Służba Hydrometeorologiczna na terenie całego kraju ogłosiła suszę - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

BNS
W całym kraju ogłoszono suszę hydrologiczną

Susza w Wilnie Fot. BNS/Lukas Balandis

W poniedziałek stwierdzono, że poziom wody w 48 z 28 stacji wodnych kraju jest niższy lub równy najniższemu średniemu wieloletniemu poziomowi wody.

Susza hydrologiczna w skali kraju jest ogłaszana, gdy poziom wody w stacjach jest niższy w połowie z nich.

Z powodu suszy najbardziej ucierpiała rzeka Šešuvio, a także kanał Sanžilės, Niemen w pobliżu Panemune i Wilia w pobliżu Janowa. Poziom wody w tych miejscach spadł o 20-30 cm.

Susza jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym tymczasowym spadkiem dostępności wody, wywołanym przede wszystkim przez długotrwały deficyt opadów. Skutkuje szkodami w środowisku i gospodarce, stanowiąc uciążliwość a nawet zagrożenie dla ludności. Zjawisko suszy jest trudne do jednoznacznego określenia. Podstawową trudność stanowi ścisłe zdefiniowanie jej początku i końca. Susza jest najczęściej niejednoznacznie ograniczona w czasie i przestrzeni, z reguły jest rezultatem wielu naturalnych czynników wzajemnie na siebie oddziałujących. Wyróżnia się cztery typy genetyczne suszy, tj. suszę atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną. Wyróżnia się ponadto suszę gospodarczą.

PODCASTY I GALERIE