Litwa
BNS

W całym kraju ogłoszono suszę hydrologiczną

Litewska Służba Hydrometeorologiczna na terenie całego kraju ogłosiła suszę - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

W poniedziałek stwierdzono, że poziom wody w 48 z 28 stacji wodnych kraju jest niższy lub równy najniższemu średniemu wieloletniemu poziomowi wody.

Susza hydrologiczna w skali kraju jest ogłaszana, gdy poziom wody w stacjach jest niższy w połowie z nich.

Z powodu suszy najbardziej ucierpiała rzeka Šešuvio, a także kanał Sanžilės, Niemen w pobliżu Panemune i Wilia w pobliżu Janowa. Poziom wody w tych miejscach spadł o 20-30 cm.

Susza jest zjawiskiem naturalnym, spowodowanym tymczasowym spadkiem dostępności wody, wywołanym przede wszystkim przez długotrwały deficyt opadów. Skutkuje szkodami w środowisku i gospodarce, stanowiąc uciążliwość a nawet zagrożenie dla ludności. Zjawisko suszy jest trudne do jednoznacznego określenia. Podstawową trudność stanowi ścisłe zdefiniowanie jej początku i końca. Susza jest najczęściej niejednoznacznie ograniczona w czasie i przestrzeni, z reguły jest rezultatem wielu naturalnych czynników wzajemnie na siebie oddziałujących. Wyróżnia się cztery typy genetyczne suszy, tj. suszę atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną. Wyróżnia się ponadto suszę gospodarczą.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!