• Litwa
  • 15 lipca, 2013 7:58

Vytautas Gapšys zrezygnuje ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu? Czarne chmury nad politykiem

Lider socjaldemokratów, premier Algirdas Butkevičius oznajmił, że Vytautas Gapšys z ramienia Partii Pracy powinien zrezygnować ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu przynajmniej na czas zanim zapadnie wyrok sądu apelacyjnego w sprawie prowadzenia podwójnej księgowości w partii, o co został skazany w sądzie niższej instancji.

BNS
Vytautas Gapšys zrezygnuje ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu? Czarne chmury nad politykiem

,,Uznaliśmy, że koalicja powinna kontynuować pracę, rząd również. Owszem, po piątkowym orzeczeniu sądu powstały pewne problemy natury moralnej. W związku z tym uważamy, że Vytautas Gapšys powinien zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego sejmu choćby na czas procesu apelacyjnego.

Algirdas Butkevičius zapewnił, że koalicja rządząca nie upadnie z powodu trzech polityków.

,,Uznaliśmy, że koalicja powinna kontynuować pracę, rząd również. Owszem, po piątkowym orzeczeniu sądu powstały pewne problemy natury moralnej. W związku z tym uważamy, że Vytautas Gapšys powinien zrezygnować ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu choćby na czas procesu apelacyjnego.
Algirdas Butkevičius zapewnił, że koalicja rządząca nie upadnie z powodu trzech polityków.

Vytautas Gapšys poinformował, że propozycja socjaldemokratów w sprawie ustąpienia ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu, jest propozycją nie do przyjęcia. W swojej odpowiedzi wiceprzewodniczący uznał, że skoro socjaldemokraci dążą do zmiany na stanowiskach w parlamencie to partia Pracy może zażądać wszystkich należących do niej tek ministerialnych, inaczej mówiąc jeszcze jednego resortu.

Wiceprzewodniczący Sejmu przypomniał, że według liczby mandatów w Sejmie jego partii należy się pięć ministerstw, jednak w trakcie negocjacji porozumienia koalicyjnego uzgodniono, że w zastępstwie jednego resortu partia pracy dostanie stanowisko w zarządzie Sejmu.

,,Możemy wnieść korektę’’- ripostował Vytautas Gapšys.

PODCASTY I GALERIE