Litwa
BNS

Vytautas Gapšys zrezygnuje ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu? Czarne chmury nad politykiem

Lider socjaldemokratów, premier Algirdas Butkevičius oznajmił, że Vytautas Gapšys z ramienia Partii Pracy powinien zrezygnować ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu przynajmniej na czas zanim zapadnie wyrok sądu apelacyjnego w sprawie prowadzenia podwójnej księgowości w partii, o co został skazany w sądzie niższej instancji.

,,Uznaliśmy, że koalicja powinna kontynuować pracę, rząd również. Owszem, po piątkowym orzeczeniu sądu powstały pewne problemy natury moralnej. W związku z tym uważamy, że Vytautas Gapšys powinien zrezygnować ze stanowiska przewodniczącego sejmu choćby na czas procesu apelacyjnego.

Algirdas Butkevičius zapewnił, że koalicja rządząca nie upadnie z powodu trzech polityków.

,,Uznaliśmy, że koalicja powinna kontynuować pracę, rząd również. Owszem, po piątkowym orzeczeniu sądu powstały pewne problemy natury moralnej. W związku z tym uważamy, że Vytautas Gapšys powinien zrezygnować ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu choćby na czas procesu apelacyjnego.
Algirdas Butkevičius zapewnił, że koalicja rządząca nie upadnie z powodu trzech polityków.

Vytautas Gapšys poinformował, że propozycja socjaldemokratów w sprawie ustąpienia ze stanowiska wiceprzewodniczącego Sejmu, jest propozycją nie do przyjęcia. W swojej odpowiedzi wiceprzewodniczący uznał, że skoro socjaldemokraci dążą do zmiany na stanowiskach w parlamencie to partia Pracy może zażądać wszystkich należących do niej tek ministerialnych, inaczej mówiąc jeszcze jednego resortu.

Wiceprzewodniczący Sejmu przypomniał, że według liczby mandatów w Sejmie jego partii należy się pięć ministerstw, jednak w trakcie negocjacji porozumienia koalicyjnego uzgodniono, że w zastępstwie jednego resortu partia pracy dostanie stanowisko w zarządzie Sejmu.

,,Możemy wnieść korektę’’- ripostował Vytautas Gapšys.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!