• Litwa
  • 25 października, 2018 11:32

Vanagas i Rozwadowski na Warsaw Security Forum 2018

Wczoraj Sebastian Rozwadowski i Benediktas Vanagas, czyli polsko-litewski zespół na Dakar 2019 zaprezentowali podczas Warsaw Security Forum 2018 samochód Black Hawk V.

zw.lt
Vanagas i Rozwadowski na Warsaw Security Forum 2018

W Warsaw Security Forum 2018 udział wzięli szefowie polskiej i litewskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz oraz Linas Linkevičius. Ministrowie odbyli spotkanie podczas którego omówili obecność wojska USA w regionie.

W ramach Warsaw Security Forum 2018 odbyła się również sesja ministerialna pt. Security in Europe – Fault Lines in the East, gdzie ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Ukrainy, Gruzji i Polski omawiali bieżącą sytuację na świeci. Uczestnicy sesji zgodzili się, iż największym zagrożeniem dla tej części Europy pozostaje polityka Rosji.

W tym kontekście minister Czaputowicz przedstawił polską wizję Partnerstwa Wschodniego w przededniu dziesiątej rocznicy powołania tej inicjatywy. ,,Jest to duży sukces, ale powinniśmy myśleć o dalszych krokach” – stwierdził szef MSZ, wskazując na potrzebę dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego i porównując je z procesami zbliżenia do UE państw bałkańskich.

Ministrowie odnieśli się również do kwestii jedności transatlantyckiej, przyznając, że istnieją różnice w pojmowaniu bezpieczeństwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a niektórymi państwami europejskimi.

PODCASTY I GALERIE