• Litwa
  • 2 lutego, 2022 17:05

Valdas Adamkus – honorowy obywatel Wilna

W środę (2 lutego) Rada Miasta Wilna przyznała tytuł Honorowego Obywatela Wilna Valdasowi Adamkusowi.

zw.lt
Valdas Adamkus – honorowy obywatel Wilna

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Ten tytu nadać byłemu prezydentowi Valdasowi Adamkusowi zaproponował mer Wilna Remigijus Šimašius.

„To osoba, która była, jest i będzie symbolem mobilizacji społeczeństwa litewskiego, która jest w tej chwili bardzo potrzebna. Osoba, pod której przywództwem naszą stolicą stała się na świecie jako miasto broniące demokratycznych wolności i praw człowieka, promujące dialog między kulturami i cywilizacjami” – powiedział R. Šimašius w poniedziałkowym poście na Facebooku.

Dodał również, że polityka V. Adamkusa „w dużej mierze miała znaczenie w tym, by Wilno w tym stuleciu stało się bezpieczną stolicą Unii Europejskiej i NATO”.

V. Adamkus jest już dwudziestym honorowym obywatelem Wilna.

Nazwisko honorowego obywatela Wilna to najwyższa ocena, jaką obywatele mogą inicjować i obdarzać za znaczącą pracę dla miasta i Litwy. Tytuł honorowego obywatela nadawany jest od 1996 roku.

W ostatnich latach ten tytuł otrzymali:

Pierwszy litewski prezydent po odzyskaniu niepodległości — Vytautas Landsbergis; Julius Sasnauskas — ksiądz i dysydent; Viktoras i Danguolė Butkai — założyciele Muzeum MO; Samuelis Bakas — artysta; Algimantas Nasvytis — architekt; Algirdas Brazauskas — były prezydent Litwy.

Wcześniej tytuł ten dedykowano prałatowi Kazimierzowi Vasiliauskasowi, dyrygentowi i wiolonczeliście Mścisławowi Rostropowiczowi, laureatowi Nagrody Nobla, poecie Czesławowi Miłoszowi, prezydentowi Izraela Szymonowi Peresowi i innym.

PODCASTY I GALERIE