• Litwa
  • 8 lipca, 2014 9:19

Ustawy dla mniejszości narodowych – kolejne podejście sejmu

Sejm po raz kolejny przymierza się do obrad nad projektami Ustawy o mniejszościach narodowych oraz Ustawy o pisowni nazwisk. Opozycja zapowiada, że będzie wnioskowała o wykreślenie projektów z porządku obrad sejmu.

zw.lt
Ustawy dla mniejszości narodowych – kolejne podejście sejmu

Fot. BFL/Butautas Barauskas

Posłowie mają dziś obradować nad trzema projektami – Ustawy o mniejszościach narodowych oraz dwóch alternatywnych ustaw dotyczących pisowni nazwisk. Pierwszy projekt zainicjowany przez Jarosława Narkiewicza, który Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu jeszcze w roku 2010, przewiduje przywrócenie poprzedniej redakcji Ustawy o mniejszościach narodowych. Reglamentuje ona między innymi dwujęzyczne napisy w miejscowościach zamieszkanych przez mniejszości narodowe.

Pod obrady sejmu mają także trafić dwa alternatywne projekty ustaw o pisowni nazwisk w oryginale w litewskich dokumentach. Projekt socjaldemokratów Ireny Šiaulienė i Gediminasa Kirkilasa zakłada oryginalną pisownię nielitewskich nazwisk na stronie głównej paszportu.

Projekt grupy posłów pod przewodnictwem konserwatysty Valentinasa Stundysa przewiduje możliwość zapisywania nazwiska z użyciem nielitewskich znaków diakrytycznych na dalszych stronach dokumentu.

Ostatnio – w połowie czerwca – sejm wykreślił obie aktualne dla mniejszości narodowych kwestie z porządku obrad. Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych skreślono z inicjatywy rządzących socjaldemokratów, projekt dotyczący nazwisk usunięto na wniosek konserwatystów.

Tym razem lider konserwatystów Andrius Kubilius również zapowiada, że będzie ubiegał się o skreślenie zagadnień istotnych dla mniejszości narodowych z listy prac. Jego zdaniem projekty zostały wciągnięte do porządku obrad w pośpiechu, pod naciskiem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

PODCASTY I GALERIE