• Litwa
  • 7 listopada, 2019 15:16

Ustawa o „wymianie szpiegów” przyjęta przez Sejm

7 listopada, sejm przyjął nowelizację Kodeksu Karnego, która określa uprawnienia prezydenta do stosowania prawa łaski wobec skazanego, który jest wciągnięty do porozumienia o wymianie szpiegów.

BNS
Ustawa o „wymianie szpiegów” przyjęta przez Sejm

Fot. Roman Niedźwiecki

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 76 posłów, 2 było przeciwko, 8 wstrzymało się od głosu.

Poprawki zgłosił przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Dainius Gaižauskas. Kodeks Karny określa obecnie, że skazany może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z odbywania kary, jeżeli prezydent przychyli się do jego wniosku o ułaskawienie. Tryb ułaskawienia określa prezydent. Inicjatorzy poprawki twierdzą, że prezydent nie może korzystać z tego ogólnego założenia, gdy chce skorzystać z prawa łaski w przypadku wymiany szpiegów.

Poprawka określa, że prezydent może przychylić się do wniosku skazanego o ułaskawienie również w przypadku, gdy po uzgodnieniu z obcym państwem dąży się do powrotu na Litwę przebywającego w państwie zagranicznym obywatela Litwy, który działając w obcym państwie w interesach Państwa Litewskiego, został skazany lub w stosunku do niego trwa postępowanie karne.

Podczas omawiania dokumentu wykreślono zapisane w pierwotnym wariancie założenie, że prezydent może ułaskawić jedynie osobę skazaną za szpiegowanie.

Niektórzy prawnicy i politycy twierdzą, że proponowana poprawką jest nadmierną, ponieważ już teraz prezydent może ułaskawić dowolnego skazanego. Krytycy poprawki wskazują, że stosując się do takiego prawa, Litwa faktycznie by się przyznała do tego, że dany obywatel Litwy szpiegował.

Kierowana przez prezydenta Państwowa Rada Obrony decyzję ws. wymiany szpiegów podjęła w październiku.

Litwa miałaby przekazać Rosji skazanego przed dwoma laty agenta Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaja Filipczenkę, z kolei Rosja – skazanych w 2016 roku obywateli litewskich Jevgenijusa Mataitisa i Aristidasa Tamošaitisa.  Do porozumienia o wymianie wciągnięty został również skazany w Rosji obywatel Norwegii oraz jeszcze jeden obywatel Rosji.

Prezydent G. Nausėda zamierza podpisać ustawę w poniedziałek, 11 listopada, po powrocie z wizyty we Włoszech. Posiedzenie komisji ułaskawiające zaplanowane zostało na środę, 13 listopada. Komisja rozpatrzy 123 wnioski o ułaskawienie. Konkretne nazwiska nie są podawane.

PODCASTY I GALERIE