• Litwa
  • 19 listopada, 2013 8:37

Uspaskich znów może zostać pozbawiony immunitetu

Dzisiaj prokurator generalny Dalius Valys przedstawi sejmowi wnioski o pozbawienie immunitetu posłów Wiktora Uspaskicha oraz Remigijusa Ačasa. W. Uspaskich ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za znieważenie sądu, Ačas zaś ma zostać oskarżony w sprawie o pomówienie.

BNS
Uspaskich znów może zostać pozbawiony immunitetu

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Wcześniej Sejm pozbawił immunitetu poselskiego W. Uspaskicha w sprawie podwójnej księgowości w Partii Pracy. W tym procesie polityk został uznany za winnego, wyrok został zaskarżony w sądzie wyższej instancji.

Wniosek o pozbawienie immunitetu R. Ačasa wysunął Wileński Sąd Dzielinicowy.

Zgodnie z Konstytucją Litwy, poseł na Sejm nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub w inny sposób nie może zostać ograniczona jego wolność bez zgody parlamentu.

PODCASTY I GALERIE