• Litwa
  • 15 stycznia, 2020 20:10

Urbanowicz: W sprawie etatowego wynagrodzenia nauczycieli nie będzie gwałtownych decyzji

W 2020 roku nie ulegnie zmianie tryb finansowania i suma środków przeznaczonych na oświatę nieformalną - poinformowało Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu. Grupa robocza kierowana przez wiceminister Jolantę Urbanowicz kontynuuje także prace nad modelem wynagrodzenia etatowego nauczycieli.

delfi.lt
Urbanowicz: W sprawie etatowego wynagrodzenia nauczycieli nie będzie gwałtownych decyzji

Jolanta Urbanowicz/Fot. Joanna Bożerodska

Wysokość koszyczka na oświatę nieformalną może wahać się od 10 do 20 euro, a konkretne sumy ustanowią poszczególne samorządy.

Różnica w porównaniu z rokiem ubiegłym polega jedynie na tym, że samorządom zaleca się zwrócenie uwagi na rozwiązanie najbardziej wrażliwych kwestii oświaty nieformalnej. Jeżeli środków jest mniej niż dzieci, chcących uczestniczyć w programach, pierwszeństwo powinno być udzielone dzieciom o specjalnych potrzebach lub korzystającym z pomocy socjalnej. Obecne dane wskazują, że jedynie 30 proc. dzieci posiadających specjalne potrzeby bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych – dwa razy mniej niż ich rówieśników.

Tymczasem przewodnicząca grupy roboczej analizującej model etatowego wynagrodzenia nauczycieli, Jolanta Urbanowicz, poinformowała, że za priorytetowe zostały uznane rozwiązania, które należy wprowadzić przed 1 września bieżącego roku. Jak dodała, grupa robocza nie będzie śpieszyła się z wprowadzaniem istotnych zmian w dziedzinie etatowego wynagrodzenia, aby szkoły miały czas na przygotowanie się do nich.

Zagadnienia, nad którymi będą kontynuowane prace, to między innymi struktura obowiązków służbowych, proporcje godzin kontaktowych i niekontaktowych, godziny na doskonalenie się zawodowe, harmonogramy pracy i inne.

„Celem grupy roboczej jest, aby jak najmniej było małostkowego detalizowania, aby istniał jak najbardziej jasny, przejrzysty model, którego realizacja zajęłaby jak najmniej czasu nauczycielom i kierownikiem pod względem zarządzania administracyjnego” – wytłumaczyła Urbanowicz.

PODCASTY I GALERIE