• Litwa
  • 11 lutego, 2020 10:42

Urbanowicz: Celem jest polepszenie warunków pracy nauczycieli i jakości nauczania

"Mamy ten sam cel - by nauczyciele mieli najlepsze warunki pracy, a uczniom była zapewniona jakość nauczania" - mówi wiceminister oświaty Jolanta Urbanowicz. Jutro ministerstwo spotka się ze związkami zawodowymi, by omówić odnowienie umowy zbiorowej. Dzisiaj natomiast przedstawiciele związków zawodowych mają wypracować wspólną pozycję i cele, które mają być zawarte w nowej umowie.

BNS
Urbanowicz: Celem jest polepszenie warunków pracy nauczycieli i jakości nauczania

Fot. BNS/Lukas Balandis

Wiceminister wyraziła nadzieję, że do negocjajcji związkowców dołączą wszystkie organizacje, w tym kierowany przez Andriusa Navickasa Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty. Na razie to zrzeszenie osobno od innych związków zaowodowych prowadzi rozmowy z ministerstwem, dotyczące korekty modelu etatowych wynagrodzęń dla pedagogów.

Związki zawodowe w nowej umowie zbiorowej chcą ustalić stałą część wynagrodzenia pedagogów oraz określenia wymiaru pracy. Poza tym związkowcy chcą polepszenia systemu przygotowania nauczycieli, odnowienia programu nauczania, ogólnej reformy oświaty i nauki.

W negocjajach związkowcy mają też omówić kwestie atestacji nauczycieli, ich oceny oraz podnoszenie kwalifikacji. Związkowcy chcą też naciskać na zwiększenie wynagrodzęń dla wykładowców i pracowników naukowych.

PODCASTY I GALERIE