Litwa
BNS

Uniwersytety Witolda Wielkiego i Edukologiczny podpiszą umowę o integracji

Przedstawiciele dwóch uczelni: Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie oraz Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego podpiszą dzisiaj umowę o integracji.

Obie uczelnie popierają dążenia władz do konsolidacji sieci uczelni wyższych na Litwie. Podpisy pod dokumentem złożą prezes Rady Uniwersytetu im. Witolda Wilekiego były prezydent Valdas Adamkus oraz prezez Rady Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego Algirdas Juškevičius.

Zgodnie z dokumentem uczelnie zobowiązują się do do wzmocnienia jakości, potencjału naukowego i edukacyjnego, zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności, konsolidacji zasobów ludzkich,infrastrukturalnych, a także zasobów finansowych.

Zgodnie z planem do 2018 r. Litewski Uniwersytet Edukologiczny stanie się Akademią Edukologii Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!