• Litwa
  • 20 listopada, 2020 10:22

Uniwersytet Wileński z pomocą dla studentów z Białorusi

Uniwersytet Wileński rozpoczyna kampanię gromadzenia środków w celu umożliwienia większej liczbie młodych obywateli Białorusi podejmowania studiów oraz przygarnięcia naukowców prześladowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

BNS
Uniwersytet Wileński z pomocą dla studentów z Białorusi

Fot. BNS/Lukas Balandis

Akcja została zainicjowana po tym, gdy władze w Mińsku nasiliły represje wobec społeczności akademickiej. Władze uczelni usuwają niepokornych studentów i zwalniają wykładowców i pracowników naukowych, którzy prowadzą działalność obywatelską.

,,Wyciągnąć pomocną dłoń do Białorusinów wymaga nasza wspólna historia” – podkreśla rektor Uniwersytetu Wileńskiego, profesor Rimvydas Petrauskas.

Do tej pory w reakcji na wydarzenia w sąsiednim kraju Uniwersytet Wileński przyjął około 90 obywateli Białorusi. Ponad połowę z tej liczby przyjęto na studia bakalarskie. Pozostałych na magisterkę. Części studentów uniwersytet przyznał stypendia Wielkiego Księstwa Litewskiego i zwolnił z czesnych, zaś dla najlepszych jest dodatkowo płacone miesięczne stypendium w wysokości 200 euro. 

PODCASTY I GALERIE