• Litwa
  • 24 lutego, 2022 18:55

Uniwersytet Wileński solidaryzuje się z Ukrainą

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvydas Petrauskas poparł wszystkich Ukraińców w tak trudnym momencie w liście skierowanym do całej uniwersyteckiej społeczności.

zw.lt
Uniwersytet Wileński solidaryzuje się z Ukrainą

Fot. 15min

Drodzy członkowie społeczności UW,

wiadomość tamtej nocy zszokowała nas wszystkich. To, co przez jakiś czas było dyskutowane jako niepokojąca możliwość wojny, stało się rzeczywistością.

Żyjemy w trudnych czasach, kiedy zjednoczenie i koncentracja są bardzo ważne. Dlatego pragnę zaapelować do wszystkich, a przede wszystkim wesprzeć ukraińskich członków naszej społeczności i wszystkich mieszkańców Ukrainy, a także siebie nawzajem. Nie poddawajmy się niepokojom i starajmy się wnosić jak największy wkład w zorganizowane akcje pomocowe.

Uniwersytet Wileński solidaryzuje się z narodem Ukrainy doświadczającym rosyjskiej agresji i wyrażając swoje poparcie, jest zdecydowany wypowiadać się o ograniczaniu praw i wolności człowieka, wolności akademickiej, szkolnictwa wyższego, a także publicznie wspierać suwerenność niepodległe państwo ukraińskie.

Od tej daty zostaje przedłużone od 2020 roku powstałe Stypendium WKL, dając możliwość bezpłatnego studiowania na Uniwersytecie Wileńskim i otrzymania dodatkowych zachęt finansowych dla białoruskich studentów, którzy doświadczyli represji. Stypendia te będą również dostępne dla ukraińskich studentów, jeśli ich studia i dostęp do szkolnictwa wyższego zostaną zakłócone.

W razie potrzeby, w celu zapewnienia ciągłości życia akademickiego, kandydaci na Uniwersytet Wileński będą mogli wybrać zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, korzystając ze stypendium WKL. Ich koszty czesnego poniesie uczelnia, a najzdolniejsi studenci otrzymają miesięczne stypendium na pierwszym roku studiów.

Wnioskodawcy mogą już teraz ubiegać się o stypendium. Jesteśmy również gotowi szukać różnych sposobów wspierania naszych partnerskich społeczności uniwersyteckich. Pomoc w razie potrzeby azylu lub wsparcia.

Ofirować możecie na stronie Fundacji UW. Przekazane pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących członków społeczności akademickiej na Ukrainie.

Zwróciliśmy się już do naszych partnerskich uczelni ukraińskich i wyraziliśmy im wsparcie i determinację – dzielić się z nimi wiedzą i zasobami.

22 lutego Uniwersytet Wileński, który wieczorem rozświetlił fasadę kolorami ukraińskiej flagi, będzie nadal wspierał inicjatywy społeczeństwa i biznesu, partnerów dążących do wspierania idei demokratycznych, mobilizując wsparcie dla państwa ukraińskiego i jego obywateli.

Uniwersytet wspiera i jednoczy bliskie historycznie narody Ukrainy, Białorusi, Polski i Litwy oraz zobowiązuje się do rozpowszechniania wiadomości i otwarcie potępiać naukowe i inne naruszenia wolności.

Na uniwersytetach spoczywa wielka odpowiedzialność za rozwój młodego pokolenia, które jest krytyczne, kocha państwo i jest gotowe go bronić. Solidarność i wspólna tradycja uczelni w takich godzinach jednoczy wszystkich, którzy wierzą w wartości wolności i demokracji.

Zachowajmy spokój i bezpieczeństwo we wspólnej walce o wolność narodu ukraińskiego i całego naszego regionu.

Rimvydas Petrauskas

Rektor

Poniżej wersja w ukraińskim języku:

Шановні члени університетської спільноти, дорогі колеги!

Новини цієї ночі стали потрясінням для всіх нас. Те, що було предметом наших тривожних дискусій, стало реальністю.

Ми живемо у складні часи, коли як ніколи важливі єдність та здатність діяти спільно. Тому я хотів би звернутися до всіх вас із закликом надати підтримку нашим українським колегам, усім людям України та один одному. Будемо разом зберігати спокій і намагатимемося в межах всіх своїх можливостей брати участь в акціях організованої допомоги.

Вільнюський університет, висловлюючи солідарність з людьми України, яка зазнала агресії з боку Росії, готовий голосно і прямо говорити про порушення прав і свобод громадян, виступати проти обмежень академічного життя та вищої освіти, а також відкрито підтримувати суверенітет Української держави.

З цього дня продовжується заснована влітку 2020-го року стипендія ВКЛ („LDK stipendija“), завдяки якій студенти з Білорусі, які зазнали переслідувань, отримали можливість фінансової підтримки та безкоштовного навчання у Вільнюському університеті. Ці стипендії будуть доступні і студентам з України, якщо події, що відбуваються, завадять їх навчанню та прагненню до вищої освіти.

З метою забезпечення безперервності академічної діяльності Вільнюський університет надасть одержувачам стипендії ВКЛ можливість обирати програми і рівня бакалаврату, і рівня магістратури. Усі витрати на навчання університет візьме на себе, а найбільш здібні студенти протягом першого року навчання отримуватимуть щомісячну стипендію.

Заявки на отримання стипендії можна подавати вже зараз.

Крім того, ми готові шукати й інші засоби підтримки членів університетських спільнот наших українських партнерів. Це стосується і пошуку притулку, і будь-якої іншої необхідної допомоги. Свою рішучість ділитися інформацією, знаннями та ресурсами ми вже висловили у своєму зверненні до наших українських університетів-партнерів.

Фасад Вільнюського університету, що засяяв увечері 22 лютого кольорами державного прапора України, і надалі буде символом нашої підтримки всіх ініціатив, спрямованих на підтримання ідей демократії та надання допомоги Українській державі та її людям.

Університет підтримує та об’єднує історично близькі народи України, Білорусі, Польщі та Литви. Він зобов’язується й надалі поширювати цей заклик та засуджувати будь-які порушення академічних і будь-яких інших свобод.

Університети несуть величезну відповідальність за виховання нового покоління, здатного критично мислити, яке любить свою країну і готове стати на її захист. У темні часи спільна університетська солідарність поєднує всіх, хто вірить у цінності свободи та демократії.

Збережемо спокій та впевненість у спільній боротьбі за свободу людей України та всього нашого регіону!

Пожертвування можна переказати на сайті фонду Вільнюського університету. Всі гроші будуть направлені членам академічної спільноти України, які найбільше потребують їх. https://vuf.lt/projektai/ukrainai/

Prof. Rimydas Petrauskas

Rector

PODCASTY I GALERIE