• Litwa
  • 2 stycznia, 2021 15:11

Uniwersytet w Szawlach stał się filią Uniwersytetu Wileńskiego

Zreorganizowany Uniwersytet Szawelski stał się Akademią Uniwersytetu Wileńskiego w Szawlach . Jak informuje uczelnia, nową jednostką akademicką Uniwersytetu Wileńskiego (VU) będzie kierowała prof. dr. Renata Bilbokaitė, która do tej pory była prorektorem ds. Studiów na Uniwersytecie Szawelskim.

BNS
Uniwersytet w Szawlach stał się filią Uniwersytetu Wileńskiego

Po reorganizacji studenci, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Szawelskim będą je kontynuować w filii VU w Szawlach. Akademia w Szawlach będzie jednym z trzech głównych litewskich ośrodków kształcenia nauczycieli, z których dwa pozostałe znajdują się w Wilnie i Kownie.

Według władz Uniwersytetu Wileńskiego, oprócz kształcenia nauczycieli, Akademia w Szawlach zamierza zwrócić szczególną uwagę na relacje z biznesem regionu Litwy Północnej, instytucjami państwowymi i samorządowymi w całym tym regionie.

Od 2021 roku Akademia będzie przyjmować studentów na dziesięć kierunków licencjackich – filologia angielska, litewska, historia, ekonomia, inżynieria elektroniczna i robotyka, kinezyteriapia (rehabilitacja ruchowa), wychowanie fizyczne i pedagogika sportu, pedagogika muzyczna, wychowanie przedszkolne i początkowe, systemy programowania, pedagogika specjalna i logopedia. Planowane jest również prowadzenie dziewięciu kierunków magisterskich: pedagogika, ekonomia, wychowanie fizyczne, matematyka, pedagogika muzyczna, praca socjalna, pedagogika specjalna, zarządzanie, administracja publiczna. Będzie można uzyskać stopień doktora nauk ekonomicznych, pedagogiki, filologii i zarządzania.

Uniwersytet Szawelski został rzeorganizowany zgodnie z planem optymalizacji sieci uniwersytetów państwowych zatwierdzonym przez Sejm w 2017 r.

PODCASTY I GALERIE