• Litwa
  • 27 stycznia, 2022 18:45

Unikanie poboru podlega karze grzywny w wysokości 800 euro

W środę sąd w Kownie nałożył grzywnę w wysokości 800 euro na 22-letniego mężczyznę za unikanie poboru do obowiązkowej służby wojskowej.

BNS
Unikanie poboru podlega karze grzywny w wysokości 800 euro

Fot. bns foto/Paulius Peleckis

Sąd poinformował, że na sugestię prokuratora sprawa karna została umorzona po wydaniu przez sąd nakazu karnego.

Podczas śledztwa przygotowawczego A. B. przyznał się do winy jako podejrzany. Powiedział, że jako poborowy został wpisany na listy kandydatów do służby w armii litewskiej. Dowiedział się o tym wiosną 2021 r., kiedy otrzymał pismo Służby Poboru i Rekrutacji z dokumentami informującymi go o nałożeniu na niego kary administracyjnej za niewykonanie obowiązków.

Miał świadomość obowiązku odbycia obowiązkowej, wstępnej służby wojskowej, którą każdy młody człowiek powyżej 18 roku życia sprawdzał wcześniej, czy znajduje się na listach poborowych, ale nie zrobił tego w 2021 roku.

Młody człowiek trzykrotnie otrzymał listy z mandatem, dwukrotnie zapłacił grzywnę w wysokości 15 euro i grzywnę w wysokości 100 euro. Zapłacił, lecz nie przyszedł pełnić służbę wojskową.

„Po zapłaceniu grzywny miał nadzieję, że nie będzie żadnych konsekwencji. Potraktował swoje obowiązki niedbale, nie był odpowiedzialny i unikał poboru” – orzekł sąd.

Prawo klasyfikuje unikanie poboru jako przestępstwo, za które grozi grzywna od 15 do 500 MGL (750 – 25 tys. euro) lub areszt.

A. B., nie zgadzając się z wyrokiem sądu, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma zwrócić się do Izby Kowieńskiego Sądu Rejonowego w Kownie z żądaniem przeprowadzenia rozprawy. Wykonany nakaz karny nie podlega odwołaniu.

PODCASTY I GALERIE