• Litwa
  • 20 grudnia, 2016 12:57

Ulgowy VAT na ogrzewanie zostaje do kwietnia 2017

W wtorek Sejm podjął decyzję, że ulga podatkowa VAT będzie stosowana do końca maja 2017 roku.

BNS
Ulgowy VAT na ogrzewanie zostaje do kwietnia 2017

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Za przedłużeniem terminu stosowania ulgi głosowało 96 posłów na Sejm, przeciwko- 12. 13 posłów wstrzymało się od głosu.

W przyszłości zakłada się zmianę w stosowaniu taryfy ulgowej VAT. Są propozycje stosowania taryfy ulgowej dla osób, których wydatki na ogrzewanie są większe niż 10 proc., a nie 20 proc. różnicy pomiędzy dochodami osoby a państwowymi rentami socjalnymi.

W przyszłości partia chłopów i zielonych chce również rozszerzyć grupę osób, którzy mogą korzystać z taryfy ulgowej. Obecnie są to osoby korzystające z ogrzewania centralnego, w przyszłości mogą to być również osoby, które korzystają z ogrzewania elektrycznego, gazowego, bądź innego.

Obecnie ulgowy VAT na ogrzewanie wynosi 9 proc. standardowy- 21 proc.

PODCASTY I GALERIE