• Litwa
  • 5 lutego, 2015 14:56

Ukraińska minister: Litwa i UE już nie boją się słowa wojna

Ukraina wygra wojnę nie tylko na polu walki, ale również wdrażając odpowiednie reformy, oświadczyła ukraińska minister Anna Oniszczenko.

BNS
Ukraińska minister: Litwa i UE już nie boją się słowa wojna

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Wszyscy – i Litwa, i Ukraina, i Unia Europejska rozumieją, że jest prowadzona wojna. Już nikt boi się używać tego słowa. Wszyscy mówią o jawnej agresji Rosji wobec Ukrainy i ich obywateli. Giną nie tylko żołnierze, ale również zwykli mieszkańcy. Rozumiem, że wygrać wojnę możemy nie tylko na polu walki, ale wdrażając prawidłowe reformy” – powiedziała BNS Oniszczenko.

Oniszczenko przybyła na Litwę razem z ukraińską delegacją składającą się z urzędników wysokiego szczebla, którzy są odpowiedzialni za integrację z Europą.

„Ukraina rozumie, że ma bardzo mało czasu. Bo z jednej strony jest prowadzona agresja ze strony Rosji, z drugiej – społeczeństwo ukraińskie potrzebuje gruntownych przemian” – podkreśliła minister.

Po spotkaniu z ukraińską delegacją Dalia Grybauskaitė oświadczyła, że Ukraina powinna, jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie i konsekwentne reformy, dotyczące wojska oraz systemu prawnego. „Reformy – to podstawa ukraińskiego sukcesu. Instytucje państwowe, ustawy oraz sądy muszą służyć obywatelom kraju. Niestety korupcja jest tym czynnikiem, który hamuje reformy” – zaznaczyła prezydent Litwy.

W skład ukraińskiej delegacji wchodzi 14 wiceministrów.
Jest to pierwsze tego typu spotkanie, zainicjowane przez litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wysokiej rangą ukraińskimi urzędnikami odpowiedzialnymi za reformy w swoim kraju.

UE i Ukraina podpisały umowę stowarzyszeniową 27 czerwca 2014 r. 8 lipca umowę ratyfikował Sejm Litwy, a 16 września Parlament Europejski oraz Najwyższa Rada Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE