• Litwa
  • 2 stycznia, 2015 11:57

Ukrainka jako pierwsza wpisała narodowość do litewskiego paszportu

Funkcjonariusze migracji Policji Wileńskiej otrzymali pierwszy wniosek o wpisanie do paszportu narodowości. Życzenie takie wyraziła Ukrainka, posiadająca obywatelstwo Litwy. Możliwość wpisania w paszporcie narodowości weszła w życie w nowym roku.

BNS
Ukrainka jako pierwsza wpisała narodowość do litewskiego paszportu

Fot. zw.lt

Jak mówi dyrektor Zarządu Migracji m. Wilna Gintaras Bagužis, z sondażów przeprowadzonych przez instytucję wynika, że około połowa interesantów służby migracji wpisałaby w paszporcie narodowość, do tej pory jednak nie było takiej możliwości.

„Najwięcej wątpliwości powstaje u tych, których rodzice mają różne narodowości, wówczas ludzie ci nie chcą wpisywać narodowości, bo nie są zdecydowani. Jeżeli zaś oboje rodzice są Litwinami, Rosjanami czy Polakami, to ludzie zawsze chcą, by narodowość była wpisana” – powiedział Bagužis.

Jak dodał, o możliwość tę pytali w równej mierze Litwini, jak i przedstawiciele mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE