• Litwa
  • 26 czerwca, 2017 14:46

Ukraińcy chcieli przedostać się na Litwę bez dokumentów

Funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce -Tartak ujawnili 4 osoby, które podróżowali na Litwę bez wymaganych dokumentów – poinformowała polska Straż Graniczna.

zw.lt
Ukraińcy chcieli przedostać się na Litwę bez dokumentów

Fot. podlaski.strazgraniczna.pl

W minioną sobotę (24 czerwca) w ramach doraźnej kontroli legalności pobytu na terytorium Polski funkcjonariusze przystąpili do legitymowania 4 obywateli Ukrainy. Dwóch mężczyzn, kobieta i dziecko nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Kontrolowane osoby oświadczyły, iż posiadają ważne paszporty lecz zapomniały zabrać je ze sobą. Za pośrednictwem Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku ustalono, iż trzy osoby są w trakcie procedury azylowej w Niemczech, a jedna z osób posiada tytuł pobytowy w tym kraju. Obywatele Ukrainy przekraczając granice w drodze na Litwę bez wymaganych dokumentów naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.

Obcokrajowcy zostali pouczeni o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP i wyjazdu do Niemiec oraz o konsekwencjach jego niewykonania, ponadto udzielono informacji o przepisach obowiązujących w zakresie przekraczania granicy i pobytu na terytorium Polski.

PODCASTY I GALERIE