• Litwa
  • 19 lipca, 2022 12:59

Ukazał się pierwszy dwujęzyczny słownik ukraińsko-litewski

Wydano pierwszy dwujęzyczny słownik ukraińsko-litewski, poinformował we wtorek jego wydawca, Litewski Instytut Językowy (LKI).

BNS
Ukazał się pierwszy dwujęzyczny słownik ukraińsko-litewski

„Przede wszystkim ten słownik jest cenny w sensie naukowym, ponieważ zawiera informacje o głównej bazie leksykalnej języków ukraińskiego i litewskiego, a także informacje kognitywne, ponieważ słownik jest jednym z narzędzi popularyzujących niepowiązane ze sobą ukraiński i litewski języki, zachęcają do zainteresowania kulturą, historią i relacjami, a bez wątpienia jego wartość edukacyjna jest ogromna, bo słownik pomoże Ukraińcom mieszkającym na Litwie i Ukrainie w nauce języka litewskiego” – mówi Aurelija Gritėnienė, badaczka z Instytutu Języka Litewskiego i współautorka słownika.

Słownik zawiera ponad 20 tys. słów nagłówkowych, ilustrowanych kombinacjami słów i krótkimi zdaniami.

W słowniku językowym dominuje leksykon ogólnego języka ukraińskiego, terminy naukowe i techniczne.

Według jednej z autorek słownika, prof. Zinaidy Pacholok, pomysł na słownik zrodził się podczas uczęszczania na kursy języka litewskiego na Uniwersytecie Wileńskim.

„W tym czasie w żadnej bibliotece nie mogłam znaleźć słownika litewsko-ukraińskiego. I jeden bibliotekarz pokazał mi zeszyty rozmów – „З України до Литві” wydane w Łucku w 2004 r. i „Litewsko-Ukraińską książkę rozmów” 2006 r. Stały się znakiem, że słownik powinien ujrzeć światło w tym samym mieście” – zacytowano jej w raporcie.

Słownik powstał pod koniec 2021 roku, ale jego publikację przerwała wojna rozpoczęta przez Rosję na Ukrainie.

Według Departamentu Statystyki od początku rosyjskiej inwazji na Litwę przybyło prawie 60 tys. ukraińskich uchodźców wojennych.

PODCASTY I GALERIE