• Litwa
  • 9 stycznia, 2014 15:08

Ufamy policji, chociaż nadal podejrzewamy ją o korupcję

W roku 2013 mieszkańcy Litwy czuli się bardziej bezpieczni niż w roku 2012. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Departament Policji.

Ufamy policji, chociaż nadal podejrzewamy ją o korupcję

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W badaniach wzięło udział ponad 3 tys. osób. W ubiegłym roku ufało policji 69 proc. ankietowanych, a nie ufało – 27 proc. Przed dwoma laty 62 proc. badanych darzyło zaufaniem policję, a 31 proc. – nie darzyło.

Pracę policji pozytywnie oceniło 64 proc., a źle – 29 proc. respondentów.

W porównaniu z rokiem 2012 zmalała liczba osób podejrzewających funkcjonariuszy policji o korupcję. 15 proc. ankietowanych stwierdziło, że policja jest bardzo skorumpowana, w 2012 odsetek wynosił 29 proc. Natomiast 63 proc. sądzi, że struktury policyjne są częściowo skorumpowane. W 2012 r. takich było 52 proc.

Zwiększyła się liczba osób, którzy twierdzą, że czują się bardziej bezpieczni w miejscu zamieszkania.

PODCASTY I GALERIE