• Litwa
  • 5 kwietnia, 2019 7:35

UE wysyła ojców na urlopy rodzicielskie

Wkrótce przez co najmniej 2 miesiące z urlopu rodzicielskiego będzie korzystał ojciec. Parlament Europejski właśnie przegłosował przepisy, dzięki którym kobiety mają mieć łatwiejszy powrót do pracy.

PAP
UE wysyła ojców na urlopy rodzicielskie

Fot. pexels.com

PE przegłosował przepisy ws. nowych zasad urlopów rodzicielskich, które przewidują, że przez co najmniej dwa miesiące korzystać z niego będzie drugi rodzic. Ma to pomóc matkom wrócić do pracy, a ojców zachęcać do większego zaangażowania się w wychowanie dzieci – informuje PAP.

Pierwotna propozycja dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, którą przygotowała Komisja Europejska, zakładała m.in., że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Projekt przewidywał, że jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie, nie będzie też mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Przegłosowana dzisiaj przez eurodeputowanych wersja przepisów została zmodyfikowana. Zakłada, że długość urlopu, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica, będzie wynosiła dwa miesiące. W Polsce urlop macierzyński i urlop rodzicielski może wynieść łącznie rok i może być w całości wykorzystany przez matkę dziecka. Teraz będzie to musiało się zmienić.

Dyrektywa pozwala skorzystać z urlopu rodzicielskiego do 8. roku życia dziecka. Do państw członkowskich będzie należała decyzja dotycząca odpowiedniego poziomu ich płatności. Stolice mają brać jednak pod uwagę, że korzystanie z przywileju często powoduje utratę dochodów członka rodziny o wyższym wynagrodzeniu (często mężczyzny).

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały dostosować się do przepisów w ciągu trzech lat.

PODCASTY I GALERIE