• Litwa
  • 11 grudnia, 2013 12:16

Seminarium nt. przyszłości Partnerstwa Wschodniego

Z inicjatywy ambasady RP w Wilnie, w dn. 11 grudnia odbyło się seminarium "Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie - osiągnięcia i wyzwania" współorganizowane przez ministerstwo spraw zagranicznych RL oraz ambasadę Szwecji w Wilnie.

wilno.msz.gov.pl

Seminarium otworzyli pełnomocnicy ds. PW Polski, Litwy praz Szwecji (Vaidotas Verba, Beata Pęksa, Martin Hagström), zaś ogólnego podsumowania całości przeprowadzonych dyskusji dokonał na zamknięcie seminarium ambasador tytularny ds. PW Juris Poikans z MSZ Łotwy, obejmującej w I połowie 2015 roku przewodnictwo w UE.
Seminarium miało charakter pogłębionej debaty eksperckiej. Udział w nim wzięli analitycy reprezentujący najbardziej prestiżowe think tanki z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, a także z Polski, Litwy i Szwecji.

Uczestnicy omówili uwarunkowania wewnętrzne w krajach PW oraz ich sytuację gospodarczą w kontekście współpracy z UE. Przedstawili również swoje własne oraz dominujące w ich krajach poglądy na temat korzyści z udziału w Partnerstwie. Debatowano nad przyszłością programu PW i możliwościami jego dalszego rozwoju.

Podczas spotkania podkreślono, że pewne rozczarowanie wynikiem szczytu w odniesieniu do Ukrainy, nie powinno przesłonić sukcesu jakim jest parafowanie umów z Mołdawią oraz Gruzją.

Ambasador Beata Pęksa zaznaczyła, że głównym celem PW jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w krajach objętych programem i usuwanie sztucznych murów między społeczeństwami.

Ambasador Vaidotas Verba odwołując się do decyzji Kijowa ws. niepodpisania umowy stowarzyszeniowej podczas szczytu stwierdził, iż wbrew pozorom nie jest to porażka szczytu, bo właśnie teraz, demonstrując na ulicach, społeczeństwo ukraińskie udowadnia, iż chce ostatecznie zerwać z dziedzictwem ZSRR i wejść do europejskiej rodziny.

Z kolei Ambasador Martin Hagström przestrzegł państwa uczestniczące w PW przed nadmierną krytyką tego programu, gdyż jego zdaniem: „dyskutując o tym czym PW nie jest traci się z pola widzenia to czym ono jest, czyli m.in. szanse na modernizację i transformację”.

W kolejnych częściach seminarium paneliści przedstawili wiele interesujących informacji nt. krajów pochodzenia oraz cennych przemyśleń, które niewątpliwie stanowić będą inspirację dla państw UE w dalszych pracach nad rozwojem i podnoszeniem atrakcyjności programu Partnerstwa Wschodniego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej