Litwa
BNS

UE największym światowym darczyńcą

W ubiegłym roku Litwa przeznaczyła prawie 50 mln euro na kraje rozwijające się - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Litwa przekazuje środki w ramach współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Najwięcej środków – 39,87 mln przeznaczono w ramach pomocy wielostronnej – 39,87 mln euro, dwustronnej – 10,06 mln euro.

Zgodnie z danymi MSZ wielkość udzielonej pomocy przez międzynarodowych darczyńców spadła o 2,7 proc. Unia Europejska przeznaczyła ponad 74,4 mld euro na państwa członkowskie, co stanowi 57 proc. globalnego wsparcia.

EU pozostaje największym światowym darczyńcą. Wsparcie dla krajów rozwijających się stanowi 0,47 proc. ogólnego dochodu wspólnoty.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!