• Litwa
  • 12 kwietnia, 2019 12:37

UE największym światowym darczyńcą

W ubiegłym roku Litwa przeznaczyła prawie 50 mln euro na kraje rozwijające się - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

BNS
UE największym światowym darczyńcą

Fot. PAP

Litwa przekazuje środki w ramach współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Najwięcej środków – 39,87 mln przeznaczono w ramach pomocy wielostronnej – 39,87 mln euro, dwustronnej – 10,06 mln euro.

Zgodnie z danymi MSZ wielkość udzielonej pomocy przez międzynarodowych darczyńców spadła o 2,7 proc. Unia Europejska przeznaczyła ponad 74,4 mld euro na państwa członkowskie, co stanowi 57 proc. globalnego wsparcia.

EU pozostaje największym światowym darczyńcą. Wsparcie dla krajów rozwijających się stanowi 0,47 proc. ogólnego dochodu wspólnoty.

PODCASTY I GALERIE