Uczniowie z polskich szkół z lepszymi wynikami na egzaminie z litewskiego

Abiturienci ze szkół mniejszości narodowych na tegorocznym państwowym egzaminie z języka litewskiego wypadli bardzo dobrze - powiedziała dla Radia Znad Wilii Rūta Krasauskienė, dyrektor Narodowej Agencji Oświaty. Polskie szkoły mogą się pochwalić nawet jedną „setką”. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich kilku lat mniejszościom narodowym nie udało się zdobyć stu punktów. 

zw.lt

200 setek, w tym po jednej „setce” uzyskali uczniowie z polskiej szkoły i rosyjskiej. Z polskich szkół na Litwie państwowy egzamin z języka litewskiego wybrało 447 uczniów. 

„Pandemia nie obniżyła poziomu abiturientów, jest więcej setek. Kandydaci, którzy uzyskali od 86 do 99 pkt. stanowią ok. 10,5 proc. Liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu i otrzymali mniej niż 16 pkt. wynosi 10,7 proc., jednak można to wytłumaczyć tym, że na państwowy egzamin z jęz. litewskiego zdecydowali się uczniowie, którzy mieli niezadowalające oceny roczne” – mówi Rūta Krasauskienė. 

Egzaminu z języka litewskiego nie zdało 1683 abiturientów ze szkół litewskich, 143 – ze szkół zawodowych, 101 – ze szkół rosyjskich, 86 – polskich.

W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, jak ma wyglądać nowy rok szkolny, czy lekcje będą się odbywały w trybie normalnym, czy dominować będzie zdalne nauczanie. 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej