Litwa
BNS

Uczelnie wyższe chcą przejrzeć niepopularne kierunki studiów

Uczelnie wyższe chcą przejrzeć te programy edukacyjne, które nie zebrały minimalnej liczby studentów.

Najwięcej takich programów – po osiem – było na Uniwersytecie Kłajpedzkim, Witolda Wielkiego oraz w kolegium Poniewieskim.

Na Uniwersytecie Kłajpedzkim (KU) nie było zainteresowanych w pobieraniu nauki inżynierii środowiska, pedagogiki wychowania fizycznego i sportu, sportu rekreacyjnego, inżynierii i robotyki, logistyki, nauk politycznych, rekreacji i turystyki oraz zdrowia społecznego.

Rektor uczelni Artūras Razbadauskas twierdzi, że jeżeli taka tendencja dalej się utrzyma, to uniwersytet będzie się powoływał na studentów zza granicy. Teraz na uczelni 10 proc. uczących się stanowią obcokrajowcy, m.in. z Kazachstanu, Ukrainy, Gruzji, Białorusi czy Kaliningradu.

Na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w tym roku nie rozpoczną się studia z akwakultury, biochemii, filozofii i krytyki politycznej, administracji kultury i turystyki, socjologii i antropologii, administracji publicznej, zarządzania rolniczego, a także pedagogiczne studia przedszkolne.

Tym niemniej, prorektor uniwersytetu Laima Taparauskienė twierdzi, że uczelnia nie zamierza zamykać dostępu do studiów z filozofii czy socjologii, ponieważ są to klasyczne programy studiów, dobrze oceniane przez zagranicznych ekspertów.

Na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie nie odbędą sią studia z zarządzania technologiami industrialnymi, systemów inżynieryjnych, socjologii i psychologii, energetyki cieplnej oraz fizyki stosowanej.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!