• Litwa
  • 5 października, 2016 12:13

Uchodźcy będą intensywniej uczeni litewskiego

Uchodźcy na Litwie będą musieli bardziej intensywnie uczyć się języka litewskiego.

BNS
Uchodźcy będą intensywniej uczeni litewskiego

Fot. BFL/ Kęstutis Vanagas

Do niedawna na nauczenie się języka na poziomie podstawowym (A1) uchodźcy mieli trzy miesiące, teraz będą musieli opanować cały program w ciągu jednego miesiąca.

Poprawki o skróceniu kursu językowego były przedstawione w Rządzie. Tymczasem minister nauki i oświaty Audronė Pitrėnienė powiedziała, że prawdopodobnie nie wszyscy zdołają opanować podstawowy program językowy w ciągu miesiąca.

„Zgadzamy się, że kurs językowy powinien być bardziej intensywny, jednak część osób, która przyjeżdża na Litwę, jest zupełnie niepiśmienna i nie opanuje podstaw języka w ciągu planowanych 96 godzin kursu. Jeżeli nie będą mieli możliwości powtórzenia kursu, nadal pozostaną niepiśmienni” – powiedziała minister Audronė Pitrėnienė.

Minister pracy i opieki społecznej Algimanta Pabedinskienė powiedziała również, że przedstawiciele Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców na Litwie poinformowali, że są zaniepokojeni niskimi rentami socjalnymi, które są obecnie wypłacane dla mieszkańców centrów dla uchodźców.

Zdaniem Pabedinskienė, na najbliższym posiedzeniu Komisji do spraw przesiedlenia i integracji uchodźców powinna być rozważona kwestia zaopatrzenia uchodźców w mieszkania, pokrycie kosztów wynajmu oraz kwestie deklarowania miejsca zamieszkania.

PODCASTY I GALERIE