• Litwa
  • 5 grudnia, 2016 13:02

Tyla: Kościół Katolicki powinien potępić dyskryminację narodu litewskiego

Często można usłyszeć zarzuty, że litewski Kościół Katolicki w przeszłości niszczył litewskość – napisał w specjalnym oświadczeniu prof. Antanas Tyla, który przez długie lata zasiadał w zarządzie Katolickiej Akademii Nauk Litwy.

zw.lt
Tyla: Kościół Katolicki powinien potępić dyskryminację narodu litewskiego

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Profesor napisał, że po przyjęciu chrześcijaństwa język litewski na Litwie został wypierany przez język polski. Do tego przyczynił się również Kościół Katolicki.

„Język litewski był utożsamiany z pogaństwem. Przybywające z Polski księża prowadzili dokumentację w języku polskim i gardzili językiem litewskim. Wszystko było slawizowane. W ten sposób zostały zniekształcone nazwiska, imiona oraz nazwy miejscowości. To zostało w świadomości i w materiałach źródłowych. Często można usłyszeć zarzuty, że litewski Kościół Katolicki niszczył litewskość” – napisał profesor.

Antanas Tyla sądzi, że konferencja Biskupów Litwy powinna przeprosić naród litewski, podobnie jak papież przeprosił za działanie inkwizycji.

„Myślę, że najlepiej byłoby, aby Konferencja Biskupów wystosowała oświadczenie, w którym potępiłaby dyskryminację narodu litewskiego, która przejawiała się poprzez fizyczne i ideologiczne prześladowanie języka litewskiego” – napisał prof. Antanas Tyla.

PODCASTY I GALERIE