Litwa
zw.lt

Tyla: Kościół Katolicki powinien potępić dyskryminację narodu litewskiego

Często można usłyszeć zarzuty, że litewski Kościół Katolicki w przeszłości niszczył litewskość – napisał w specjalnym oświadczeniu prof. Antanas Tyla, który przez długie lata zasiadał w zarządzie Katolickiej Akademii Nauk Litwy.

Profesor napisał, że po przyjęciu chrześcijaństwa język litewski na Litwie został wypierany przez język polski. Do tego przyczynił się również Kościół Katolicki.

„Język litewski był utożsamiany z pogaństwem. Przybywające z Polski księża prowadzili dokumentację w języku polskim i gardzili językiem litewskim. Wszystko było slawizowane. W ten sposób zostały zniekształcone nazwiska, imiona oraz nazwy miejscowości. To zostało w świadomości i w materiałach źródłowych. Często można usłyszeć zarzuty, że litewski Kościół Katolicki niszczył litewskość” – napisał profesor.

Antanas Tyla sądzi, że konferencja Biskupów Litwy powinna przeprosić naród litewski, podobnie jak papież przeprosił za działanie inkwizycji.

„Myślę, że najlepiej byłoby, aby Konferencja Biskupów wystosowała oświadczenie, w którym potępiłaby dyskryminację narodu litewskiego, która przejawiała się poprzez fizyczne i ideologiczne prześladowanie języka litewskiego” – napisał prof. Antanas Tyla.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!