• Litwa
  • 2 kwietnia, 2014 12:40

Tusk: Trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

Premier Polski Donald Tusk powiedział w środę, że niełatwe, a ważne kwestie w relacjach polsko-litewskich wymagają pilnego rozwiązania. "Spotkanie z premierem Litwy pozwala mi na ostrożny optymizm, że kwestie te znajdą ustawowe rozwiązanie" - dodał.

PAP
Tusk: Trudne kwestie w relacjach z Litwą wymagają pilnego rozwiązania

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że niełatwe, a ważne kwestie w relacjach polsko-litewskich wymagają pilnego rozwiązania. „Spotkanie z premierem Litwy pozwala mi na ostrożny optymizm, że kwestie te znajdą ustawowe rozwiązanie” – dodał.

„Rozmawialiśmy – z mojej inicjatywy – o sprawach niełatwych. Przede wszystkim jest kwestia ustawy o mniejszości narodowych; chcielibyśmy, żeby lojalni obywatele Republiki Litewskiej, a do takich należą także ci polskiej narodowości, mieli szansę na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o przestrzeganie standardów, uznawanych przez Radę Europy” – powiedział Tusk w Brukseli na wspólnej konferencji prasowej z premierem Litwy Algirdasem Butkevicziusem.

Jak dodał, od początku swoich rządów rozmawia z partnerami litewskimi o mniejszościach narodowych, kwestii oficjalnego używania imion i nazwisk w oryginalnym zapisie, możliwości podwójnego nazewnictwa topograficznego oraz kwestii polskiej oświaty i zwrotu ziemi na Litwie.

„Jestem przekonany, że ważne sprawy (…) wymagają pilnego rozwiązania, tak aby nie ciążyły one na naszych relacjach. Potrzebny jest wyraźny postęp, spotkanie z premierem Litwy pozwala mi na ostrożny optymizm, że te kwestie znajdą swoje ustawowe rozwiązanie w najbliższym czasie” – powiedział Tusk.

Przyznał jednocześnie, że od sześciu lat polski rząd słyszy ze strony Litwy zapowiedzi rozwiązania spornych kwestii, ale na razie nie są one realizowane. „Dwudziesta rocznica podpisania traktatu polsko-litewskiego to byłby dobry moment na wyraźny krok w tę stronę. Chcielibyśmy, aby w tę rocznicę wchodzili w dobrych nastrojach i Litwini, i Polacy” – powiedział Tusk.

Szef polskiego rządu podkreślił także, że Polska i Litwa są zainteresowane pogłębieniem i zintensyfikowaniem współpracy energetycznej, co – jak stwierdził – „nie budzi żadnych wątpliwości”. Dodał, że razem z premierem Litwy umówieni są na kolejne spotkanie o charakterze mniej formalnym.

Z kolei premier Litwy Butkevičius wyraził nadzieję na kontynuowanie dalszej „owocnej” współpracy z Polską. „Cieszę się, że współpraca pomiędzy Polską a Litwą umacnia się. Litwa uważa Polskę za partnera strategicznego” – oświadczył Butkevičius.

Jak podkreślił, istotnym tematem poruszonym podczas rozmowy z Tuskiem była współpraca energetyczna obu państw. „Mówiliśmy o projektach strategicznych takich jak budowa interkonektora gazowego. (…) Wielkie wrażenie na nas sprawia postęp Polski w dziedzinie gazu łupkowego i myślę, że mamy jeszcze wiele do omówienia, jeśli chodzi o interesy strategiczne naszych państw” – zaznaczył premier Litwy.

Dodał, że ustalili z polskim premierem, iż będą spotykać się podczas nieformalnych spotkań i rozmawiać o ważnych i trudnych kwestiach w relacjach polsko-litewskich.

Współrządzący na Litwie socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich – w tym i polskich – nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej poprzez zmianę kodeksu cywilnego – poinformowano we wtorek w Wilnie. Obecnie litewski kodeks cywilny przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej.

Kwestia pisowni nazwisk polskich na Litwie jest od lat jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach polsko-litewskich. Wprowadzenie pisowni nazwisk polskich na Litwie i litewskich w Polsce z użyciem wszelkich znaków diakrytycznych przewiduje traktat polsko-litewski z 1994 roku. Obecnie rządząca na Litwie koalicja centrolewicowa zobowiązała się do przyjęcia ustawy zezwalającej na oryginalną pisownię polskich nazwisk w litewskich dokumentach.

PODCASTY I GALERIE