• Litwa
  • 17 sierpnia, 2014 12:31

Turczynow przyjedzie do Połągi

W poniedziałek w Połądze odbędzie się coroczne spotkanie przewodniczących parlamentów państw bałtyckich i Europy Północnej.

BNS
Turczynow przyjedzie do Połągi

Fot. PAP

Swój udział w obradach zapowiedział również szef ukraińskiego parlamentu Ołeksandr Turczynow.

Przewodniczący parlamentów Finladnii, Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii, Litwy, Łotwy i Estonii omówią sytuację w regionie, scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, perspektywy sojuszu fiskalnego i monetarnego.

Zostaną omówione również aktualności regionu bałtyckiego.

PODCASTY I GALERIE