• Litwa
  • 4 stycznia, 2015 14:15

Trzeźwość za kółkiem najważniejsza dla bezpieczeństwa – uważają Litwini

Ponad połowa Litwinów uważa, że dla polepszenia sytuacji bezpieczeństwa na drogach najważniejsza jest kontrola trzeźwości kierowców.

BNS
Trzeźwość za kółkiem najważniejsza dla bezpieczeństwa – uważają Litwini

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Według ogłoszonych w grudniu danych Eurobarometru, 59 proc. Litwinów jako priorytet wymienia całkowitą nietolerancję wobec alkoholu. Jedynym krajem, gdzie ten procent jest wyższy, była Szwecja – tam kontrolę trzeźwości na pierwszym miesjcy wymieniło 64 proc. ankietowanych.

Najbardziej popularną odpowiedzią w Europie było polepszenia jakości dróg – ten wariant najczęściej wybierali Łotysze (78 proc. uważa, że zwiększyłoby to bezpieczeństwo na drogach). Ze stwierdzeniem tym zgadza się także 51 proc. Litwinów. 63 proc. ankietowanych Litwinów zauważyło, że w ciągu ostatnich pięciu lat infrastruktura dróg na Litwie polepszyła się.

PODCASTY I GALERIE