• Litwa
  • 21 października, 2015 11:56

Trybunał w Strasburgu: Likwidacja partyzantów przez sowietów nie była ludobójstwem

Europejski Trybunał Praw Człowieka oświadczył, że likwidację litewskich partyzantów przez sowietów nie można traktować jako ludobójstwa.

BNS
Trybunał w Strasburgu: Likwidacja partyzantów przez sowietów nie była ludobójstwem

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Trybunał orzekł, że wyrok litewskiego sądu wobec oficera sowieckiej bezpieki Vytautasa Vasiliauskasa, jest niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zdaniem trybunału litewski sąd wydał wyrok na podstawie nie istniejącego prawa w 1953 roku.

Vasiliauskas został skazany za deportację dowódcy litewskich partyzantów Jonasa Būrininkas i za likwidację oddziałów litewskich oddziałów partyzanckich.

„Trybunał ma wątpliwości, czy Vasiliauskas nawet przy pomocy adwokata w 1953 r., mógł uświadomić sobie, że likwidacja partyzantów mogła być przyrównana do ludobójstwa” – oświadczył trybunał.

Trybunał orzekł, że Litwa złamała konwencję, ponieważ nie można sądzić osobę, która popełniła przestępstwo w czasie kiedy ten czyn nie był sprzeczny ani z wewnętrznym, ani z międzynarodowym prawem.

W ubiegłym roku Sąd Konstytucyjny wytłumaczył, że akcje sowieckich służb skierowane przeciwko litewskim partyzantom, mogą być przyrównane do ludobójstwa.

W czasie sowieckiej okupacji z Litwy deportowano 275 tys. osób. W łagrach i więzieniach zginęło ponad 20 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE