• Litwa
  • 6 września, 2023 9:36

Troki bez samochodów: humanizacja głównej ulicy

Ulica Karaimų – część starego miasta w Trokach i jedno z największych ośrodków atrakcji w całym rejonie trockim – od 4 września jest deptakiem. Obiekt ten, wyróżniający się autentycznością, historią, odzwierciedlającą tradycje narodu karaimskiego nie tylko w swoim dziedzictwie architektonicznym, ale także kulturowym czy kulinarnym, zmienia swój wizerunek. Aby zachęcić gości czy mieszkańców miasta do ponownego odkrycia tej części starych Trok, a nie tylko przejazdu przez nią do zamku na wyspie, podjęto decyzję o ograniczeniu ruchu samochodowego, dając pierwszeństwo pieszym i rowerzystom.

BNS
Troki bez samochodów: humanizacja głównej ulicy

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

W tym celu przygotowano projekt humanizacji ulicy Karaimų, wielokrotnie prezentowano i omawiano ze społeczeństwem decyzje dotyczące organizacji ruchu i wdrażania innych działań na rzecz zrównoważonej mobilności, uwzględniono spostrzeżenia i uwagi mieszkańców miasta.

Ruch na Starym Mieście – wspomnianym odcinku ulicy Karaimu – będzie nieograniczony dla mieszkańców tej ulicy oraz dla transportu specjalnego i usługowego.

Goście Trok są zachęcani do skorzystania z komunikacji miejskiej lub pozostawienia samochodu na bezpłatnych parkingach na obrzeżach miasta – ul. Vilniaus Mažoji. 2A (obok rynku w Trokach), na ulicy Senkelios lub ul. Karaimų. 99C i 99B i dalszą podróż kontynuować autobusem miejskim.

PODCASTY I GALERIE