• Litwa
  • 11 lipca, 2017 12:04

Troczanie niezadowoleni ze stanu dworca w mieście

9 na 10 mieszkańców Trok nie zadowala obecny stan dworca autobusowego w tym mieście.

zw.lt
Troczanie niezadowoleni ze stanu dworca w mieście

Fot. Google maps

Jego rekonstrukcję oraz budowę parkingu, sklepu i pomieszczeń komercyjnych popiera 74 procent Troczan. Sondaż na zlecenie samorządu wykonał instytut Spinter tyrimai.

Inne problemy, które mieszkańcy wymieniali najczęściej to zaniedbane brzegi jezior – 24 procent, zaniedbane miasto – 21 procent, potrzeba termomodernizacji bloków – 15 procent, budowa obwodnicy – 15 procent. Odnosząc się do potrzeb mieszkańców wskazanych w sondażu mer samorządu Edita Redelienė powiedziała, że rozstrzygnięcie wskazanych przez mieszkańców problemów, wymaga ogromnych inwestycji, których nie posiada budżet rejonu.

Co prawda uwzględniając strategie działalności samorządu oraz uwagi mieszkańców w najbliższym czasie władze poświęca większą uwagę na uporządkowanie ulic i nabrzeży, natomiast jesienią dobiegnie końca rekonstrukcja ulic Wileńskiej, Giedymina i Aukštadvario. Dobiega końca procedura przejęcia prywatnych gruntów pod budowę obwodnicy.

PODCASTY I GALERIE