• Litwa
  • 22 maja, 2013 15:24

Transport i wymiana młodzieży. Współpraca transgraniczna Litwy i Polski

Wczoraj (21 maja) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się XV posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Rozmawiano miedzy innymi o transporcie, unijnych programach i wymianie młodzieży.

bialystok.uw.gov.pl
Transport i wymiana młodzieży. Współpraca transgraniczna Litwy i Polski

Fot. bialystok. uw.gov.pl

Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczył Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, ze strony litewskiej – Elvinas Jankevičius, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, a także zaproszeni eksperci, przedstawiciele różnych służb strony polskiej i litewskiej, w tym Wojewoda Podlaski Maciej Żywno – Przewodniczący polskiej części Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko- Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Udział wzięli także ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski i ambasador RL w Polsce Loreta Zakarevičienė.

Podczas posiedzenia podsumowano prace grup roboczych działających w ramach komisji oraz nakreślono zadania grup na rok 2013. Omówiono także zagadnienia dotyczące współpracy polsko-litewskiej w kwestiach transportowych, współpracy w ramach programów współpracy transgranicznej współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2013 i 2014-2020, współpracy w ramach Euroregionów Bałtyk i Niemen oraz działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Posiedzenia komisji odbywają się przemiennie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Komisja zdecydowała, że kolejne, XVI jej Komisji odbędzie się w 2014 roku na terytorium Litwy.

PODCASTY I GALERIE