• Litwa
  • 20 kwietnia, 2020 11:32

Tomilinas proponuje zwiększyć pieniądze na dziecko rodzinom pozbawionym dochodów

Poseł Tomas Tomilinas proponuje zwiększenie pieniędzy na dziecko rodzinom, które wskutek kwarantanny zostały pozbawione dochodów. Polityk zarejestrował nowelizację do ustawy, na mocy której świadczenia na dziecko rodzinom słabousytuowanym były płacone po weryfikacji dochodów od wprowadzenia kwarantanny.

BNS
Tomilinas proponuje zwiększyć pieniądze na dziecko rodzinom pozbawionym dochodów

BNS.Julius Kalinskas

Do tej pory brano pod uwagę dochody z ostatnich 12 miesięcy.

Obecnie na każde dziecko płaci się po 60 euro miesięcznie. Rodziny wielodzietne, słabousytuowane oraz wychowujące dziecko niepełnosprawne mają prawo do dodatkowych 40 euro, co oznacza, że otrzymują świadczenia w wysokości 100 euro miesięczne.

Dodatek do świadczenia należy się dziecku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250 euro.

PODCASTY I GALERIE